fbpx
Support

Klik hier om onze support site te openen.

s

Contact Informatie
Nijverheidsstraat 7
8310 Brugge
info@silicon.be
+32 (50) 390828
Instagram
Image Alt

Circulaire Economie

De next big thing in de wereld van ICT en datacenters is geen buzzword zoals big data, Internet of Things, artificial intelligence of blockchain. Hoewel dit natuurlijk ook allemaal ontwikkelingen zijn die rondzoemen en tevens flink wat innovatie teweegbrengen in de ICT-sector. Het écht grote, nieuwe ’ding’ is circulaire economie.

In een circulaire economie wordt herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en wordt waardevernietiging voor­komen. In een circulair model waardeert men economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal, en gebruikt men hernieuwbare energie. Vóór we überhaupt aan recycling toekomen, zijn er in een circulaire economie nog legio andere mogelijkheden

Alle feiten op een rijtje

 • In de afgelopen 40 jaar is de winning van grondstoffen wereldwijd meer dan verdrievoudigd. Dit is het gevolg van een groeiende wereldbevolking en een steeds groeiende middenklasse.
 • Het zal geen verrassing zijn dat de grondstoffenprijzen sinds 2000 in reële termen met bijna 6% per jaar zijn gestegen en veel volatieler zijn geworden.
 • Ondanks het steeds groter wordende probleem van de grondstoffen wordt nog steeds 80 procent van alle geproduceerde producten binnen de eerste zes maanden na het op de markt brengen afval.
 • Door levensduurverlenging van printers, laptops en wasmachines kunnen we in Europa een CO2-uitstoot voorkomen die vergelijkbaar is met 477.000 auto’s van de weg te halen.
 • Alleen al bij productiebedrijven in de Belgische technologische industrie kunnen circulaire economie maatregelen zoals afvalpreventie, hergebruik en eco-design, een groei teweeg brengen van 6,4%.

Lineaire economie vs circulaire economie

 • In een klassieke lineaire aanpak nemen we grondstoffen en maken we er een product van. Van zodra het product verkocht is, daalt het gros van de producten in waarde (de functionaliteit van de materialen daalt). Zelfs zover dat ze afval worden en een negatieve waarde krijgen: je moet ervoor betalen om ervan af te geraken.
 • In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk gedisassembleerd worden en omgevormdworden tot nieuwe producten, de materialen zijn volledig recycleerbaar of afbreekbaar.

Waarom hebben we een circulaire economie nodig?

 • Grondstoffen zijn niet oneindig

In de komende decennia zal de wereldwijde middenklasse naar verwachting met drie miljard mensen aangroeien. De vraag naar grondstoffen zal dus blijven stijgen.De Europese Commissie breidt haar lijstje met kritieke grondstoffen (economisch belangrijk, maar qua bevoorrading moeilijk) bij elke herziening uit. Inmiddels staan er 27 materialen ‘in het rood’.

 • Materialen en klimaat

De milieu-impact van steeds dieper en verder graven naar steeds meer verse grondstoffen is enorm. Ook zijn materialen en energie twee zijden van dezelfde medaille: materialen ontginnen, transporteren en er goederen van maken heeft een hoge energiekost die zich vertaalt in CO2-uitstoot

 • Creatie van nieuwe jobs

Een circulaire economie heeft nood aan een nieuw palet aan kennis en kunde. Er ontstaan nieuwe kansen voor ambachtslui, makers, herstellers, sorteerders, assembleurs, herbestemmers, recycleurs, transporteurs, creatieve ontwerpers, platformontwikkelaars, enzovoort.

 • Kans voor innovatie

Vlaanderen staat nu al aan de top als het gaat om het sluiten van de materiaalkringlopen. Die koppositie kunnen we verzilveren door verder te innoveren in de circulaire economie: we kunnen onze oplossingen en opgedane kennis opschalen in binnen- en buitenland.

Hoe speelt Silicon hier op in ?

Bij elke audit die Silicon uitvoert brengen wij ook de reeds bestaande hardware in kaart, indien u computers aan vervanging toe zijn zullen wij , in samenspraak met U,  deze vervangen door “Nucs” . Dit zijn zeer kleine doch performante computers die met een gemiddeld verbruik tussen de 7W en 10W ver onder het verbruik zit van full desktop computer welke gemiddeld 170W verbruikt .

Als we ervan uitgaan dat een computer acht uur per dag draait, komt het jaarverbruik op ongeveer 600 kWh uit ( luidsprekers en printer inbegrepen ). Dit vertegenwoordigt een CO2-uitstoot van ongeveer 175 kg per jaar, of. 1,75% van de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van een Belg.

De meeste Pc’s die wij vervangen worden , na vernietiging van de harde schijven ( GDPR compliant ), opgehaald door een medewerker van een kringloopwinkel . Zo krijgen sommige oudere computers een nieuwe thuis bij mensen die niet altijd over de financiële middelen beschikken om een volledig nieuw toestel aan te kopen.Computers die geen nieuwe thuis vinden worden door gespecialiseerde firma’s volledig ontleed en gerecycleerd.

refurbished materiaal, het kan een optie zijn  .

Dit materiaal is al eens gebruikt, maar voor de verkoop eerst zorgvuldig opgeknapt en opgepoetst. De toestellen worden gereviseerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Daarbij kun je denken aan een gloednieuwe hard disk of een nieuwe processor . De Engelse term refurbished laat zich in het Nederlands omschrijven als ‘gerenoveerd’. Refurbished is dan ook niet hetzelfde als tweedehands. Omdat refurbished apparaten op belangrijke punten worden nagekeken en opgeknapt, ligt de kwaliteit dichter in de buurt van een nieuw product dan het gemiddelde tweedehands materiaal.

Wij kunnen in samenspraak met jullie deze optie altijd bekijken .Wij werken hiervoor nauw samen met verschillende externe partners die in deze markt zijn gespecialiseerd , deze toestellen komen dus altijd met een garantie die afhankelijk is het type product.

Previous Project
Next Project