Privacy

Privacyverklaring

Silicon – Nijverheidsstraat 7, 8310 Assebroek (Brugge) –  BTW BE 0871.882.520, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Silicon en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Silicon verstrekt. Silicon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres


Waarom Silicon gegevens nodig heeft

Silicon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Silicon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang en waar Silicon gegevens bewaart

Silicon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en Silicon deze niet langer nodig heeft om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.


Delen met anderen

Silicon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Silicon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Silicon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@silicon.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Silicon zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Silicon neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Silicon worden uitgewisseld worden versleuteld (SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Silicon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Silicon op via privacy@silicon.be .


Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).